Bedemandens opgaver

Bedemandens opgaver varierer afhængig af afdødes og de efterladtes individuelle ønsker.

Bedemandens opgaver aftales med de pårørende.

Bedemænd i Danske Bedemænd er uddannet til at klare alle forhold, der kan opstå ved et dødsfald og til at yde de pårørende en omsorgsfuld og saglig rådgivning.

 • Udarbejder et prisoverslag over udgifterne ved begravelsen/bisættelsen.
 • Henviser de pårørende til præsten for aftale om højtideligheden.
 • Anmelder dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, som underretter skifteretten, folkeregistret og det sociale udvalg.
 • Kontakter kirke, begravelsesvæsen, kirkegård og krematorium.
 • Træffer aftaler med blomsterdekoratør, bogtrykker, dagblade, stenhugger, organist, kor og eventuelt solist.
 • Sørger for betaling (udlæg) af alle rekvirerede ydelser fra leverandører.
 • Aftaler urnenedsættelse med de pårørende og kirkegården.
 • Evt. medhjælp ved udbæring af kiste efter højtidelighed i kirke eller kapel.
 • Sørger for at søge om div. former for berettiget begravelseshjælp og efterlevelsespension til boet.
 • Afhenter dødsattest og rekvirerer manglende personlige attester.
 • Rustvognskørsel.
 • Kørsel og udlægning af blomster på kirkegården efter højtideligheden.
 • Kørsel af urnen til kirkegården.
Bedemandens opgaver

Desuden formidler bedemanden kontakt til nedenstående.

Præsten, som skal stå for højtideligheden Bedemandens opgaver

Præsten, som skal stå for højtideligheden

Sygehus, hospice plejehjem eller anden institution

Sygehus, hospice plejehjem eller anden institution

Fagforeningers gruppelivsforsikringer

Fagforeningers gruppelivsforsikringer

Begravelseskasser

Begravelseskasser