Urne på privat grund

Hvis man ønsker en urne nedsat på privat grund i stedet for på en kirkegård, skal man søge Stiftsøvrigheden om tilladelse hertil.

Det er Stiftet i afdødes bopælsstift ansøgningen skal stiles til.

Når man ansøger, skal der oplyses cpr. nr. på den person, hvis urne ønskes nedsat på den private grund.

Ansøgningen skal også indeholde oplysninger om matrikelnummer og adresse for den ejendom, hvor urnen ønskes nedsat.

Det anbefales, at medsende et kortbilag hvor det er markeret, hvor urnen ønskes nedsat.

Vi er naturligvis også behjælpelige med at ansøge om dette.

Urne på privat grund

Der stilles nogle krav for godkendelse af ansøgningen, som er følgende

Grunden skal som udgangspunkt være på mindst 5000 kvadratmeter.

Grunden skal som udgangspunkt være på mindst 5000 kvadratmeter.

Urnen, der skal bestå af et materiale der er let forgængeligt, bliver nedgravet i mindst 1 meters dybde.

Urnen, der skal bestå af et materiale der er let forgængeligt, bliver nedgravet i mindst 1 meters dybde.

Der må på det sted, hvor urnen nedsættes, ikke blive anbragt en sten, et mindesmærke eller andet, der kendetegner stedet som begravelsesplads.

Der må på det sted, hvor urnen nedsættes, ikke blive anbragt en sten, et mindesmærke eller andet, der kendetegner stedet som begravelsesplads.

Der skal på ejendommen tinglyses en deklaration, hvorefter den til enhver tid værende ejer forpligter sig til i 10 år fra urnens nedsættelse at regne ikke at grave så dybt, at urnen bliver berørt.

Der skal på ejendommen tinglyses en deklaration, hvorefter den til enhver tid værende ejer forpligter sig til i 10 år fra urnens nedsættelse at regne ikke at grave så dybt, at urnen bliver berørt.

Der bliver ikke givet tilladelse til kistebegravelse på privat grund.