Maritim begravelse

Man kan kan få spredt sin aske over åbent hav, hvis man skriftligt har ydret ønske herom.

Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over land og søer.

Det er de efterladte, der skal sørge for at asken bliver spredt, og at spredningen af asken foregår på en måde, der ikke vækker opsigt. Det er ikke tilladt at sænke urner med aske i havet. Dvs. at asken skal strøes.

Personregistrering

www.personregistrering.dk kan De finde blanketten “Spredning af aske over åbent hav”.

Som De kan udfylde, printe ud og lægge sammen med Deres øvrige personlige papirer.

De kan også rekvirere blanketten hos os.

I stedet for at udfylde denne blanket kan De lave et dokument med ønsket om askespredning selv.

De skal blot huske Deres navn, adresse og cpr. nr. samt datering og underskrift.

Maritim begravelse