Forslag til salmer

Der bliver ved bisættelser og begravelser typisk sunget 3 eller 4 salmer i kirken.

Ved begravelser synger man også ofte én salme, eller et salme-vers, ved graven.
Herunder er nogle forslag til valg af salmer.

Forslag til den første salme

78: Blomstre som en rosengård (om vinteren)

402: Den signede dag

725: Det dufter lysegrønt af græs

729: Nu falmer skoven (om efteråret)

736: Den mørke nat forgangen er

747: Lysets engel går med glans

749: I Østen stiger solen op

754: Se, nu stiger solen

Forslag til den sidste salme

(kan også synges ved graven)

121: Dejlig er jorden

784: Altid frejdig

Forslag til den 2. og 3. salme

15: Op, al den ting, som Gud har gjort

26: Nærmere Gud til dig

31: Til himlene rækker din miskundhed

36: Befal du dine veje

46: Sorrig og glæde

49: Ingen er så tryg i fare

50: Under dine vingers skygge

192: Hil dig, Frelser og Forsoner

402: Den signede dag

564: Tænk når engang den tåge er forsvundet

769: Sig månen langsomt hæver

770: Jeg er træt og går til ro

773: Bliv hos os, når dagen hæder

778: Fred hviler over land og by

783: Kirkeklokke, mellem ædle malme

787: Du, som har tændt millioner af stjerner

Forslag til salmer