Overvejelser

Der er mange overvejelser, man skal gøre sig i forbindelse med tilrettelæggelsen af højtideligheden.

Nedenfor er nogle af de væsentligste punkter.

Vi står naturligvis til dispositiovn med råd og vejledning.

  • Skal det være en bisættelse eller begravelse
  • Skal det være en maritim begravelse
  • Skal afdøde iklædes eget tøj eller ligklæder
  • Ønskes at se afdøde
  • Blomstervalg, kistedekoration, opsatser, kranse og øvrig kirkepynt
  • Skal der være trykte salmer
  • Skal der indrykkes dødsannoncer
  • Hvornår ønskes højtideligheden
Overvejelser