Ved dødsfald

Anmeldelse af dødsfaldet

 1. Senest 2 hverdage efter dødsfaldet skal det anmeldes til præsten/kirkekontoret i afdødes bopælssogn, også selvom afdøde ikke var medlem af folkekirken.
 2. De kan selv kontakte præsten eller kordegnen, eller De kan lade bedemanden gøre det, når De kontakter ham.

Ønskes der på en mere information, så er man altid velkommen til en uforpligtende samtale eller skriv til os på info@bytoft.net

Ved dødsfald

Ved henvendelsen til bedemanden skal De, så vidt det er muligt, medbringe afdødes personlige papirer

 • Dåbs- eller fødselsattest
 • Evt. vielsesattest
 • Evt. separations- eller skilsmissepapirer
 • Sygesikringsbevis eller CPR-bevis
 • Evt. ægtefælles dåbsattest

Bedemanden hjælper Dem med alt det praktiske i forbindelse med begravelsen.

Overvejelser omkring begravelsen/bisættelsen

 • Skal afdøde iklædes eget tøj
 • Eventuelle smykker beholdes på
 • Dødsannonce
 • Blomster, kistepynt og evt. kranse/dekorationer
 • Gravsted
 • Øvrige personlige ønsker
 • Evt. mindesamvær efter højtideligheden

Begravelseshandlingen

 • Skal afdøde jordbegraves eller bisættes/brændes
 • Skal højtideligheden være fra en kirke eller et kapel
 • Var afdøde medlem af folkekirken
 • Var afdøde medlem af et andet trossamfund
 • Skal en præst medvirke ved højtideligheden
 • Hvor skal blomsterne lægges efter højtideligheden

Forsikringer

 • Havde afdøde tegnet en begravelsesopsparing
 • Var afdøde medlem af Sygeforsikringen Danmark
 • Skal fagforening, forsikrings- eller pensionsselskaber kontaktes

Bedemanden vil være behjælpelig med at klare alle forhold, der måtte opstå i forbindelse med dødsfald og yde Dem en omsorgsfuld og saglig rådgivning.