Persondatapolitik

For at vi hos Bedemand Bytoft kan udføre vores arbejdsopgaver i forbindelse med anmeldelse og planlægning af bisættelser og begravelser, indsamler vi personlige data i form af navn, adresse, cpr.nr., telefonnummer og e-mailadresse.

Disse oplysninger bruger vi i vores kontakt med relevante myndigheder som kirkekontorer, krematorier, kirkegårde, stenhuggere, Udbetaling Danmark med flere – herunder fx en aktuel begravelseskasse som afdøde var medlem af.

I tilfælde af manglende betaling af vores faktura, vil vi kunne videregive dine oplysninger til advokat, inkassobureau eller tilsvarende enheder.

Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med persondatalovgivningen og gemmer dem, af hensyn til vort bogholderi, i 5 år. Oplysninger, der ikke længere er relevante for os, slettes.

Vi indhenter ikke oplysninger om dig gennem andre medier, sociale netværk og lignende ligesom vi ikke samkører vores registre med andre. Vi videregiver ikke oplysninger til tredjemand uden dit klare samtykke.

Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Vi behandler og opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert på computere i elektronisk form. Vores hardware er placeret under kontrollerede forhold og med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at uvedkommende ikke har adgang hertil.

Såfremt lovgivningen eller udviklingen inden for elektronisk databehandling gør det nødvendigt, opdaterer vi oplysningerne om persondata – i dette tilfælde oplyser vi om dette på vores hjemmeside.

Den dataansvarlige er Bedemand Anders Bytoft, Søborg hovedgade 169, 2860 Søborg. Du kan kontakte Anders Bytoft, såfremt du ønsker indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, eller du har indsigelser mod registreringen. Klagemyndighed er Datatilsynet.